Személyes adatok gyűjtése

Amikor az ügyfelek regisztrálnak a Társaságnál, elismerik, hogy hajlandóak megosztani a Társasággal bizonyos személyes adatokat, amelyeket az Interactive Brokers által történő feldolgozás céljából az ügyfél személyazonosságának megerősítésére használunk. Az Ügyfelek által elolvasott és megértett feltételeknek megfelelően a Társaság közvetítőként jár el, amelynek révén az Ügyfelek kereskedési számlát nyitnak az Interactive Brokersnél. A Mexem egy Ciprus törvényei szerint bejegyzett társaság, amely rendelkezik a szükséges felhatalmazással és engedéllyel ahhoz, hogy a ciprusi törvények hatálya alá tartozó ügyfeleknek pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson. Ezeket az információkat szigorú ellenőrzési eljárásainkkal összhangban gyűjtjük, amelyek célja a nemzetközi pénzmosási műveletek megakadályozása, valamint az ügyfeleink kereskedési tevékenységének teljes biztonsága és védelme. 

Ügyfeleink vállalják, hogy személyazonosságukról valós, naprakész és pontos információkat szolgáltatnak nekünk. Továbbá kategorikusan kijelentik, hogy a saját nevükben regisztrálnak és kereskednek, és semmilyen körülmények között nem kívánnak olyan módon cselekedni, amely csalásnak tekinthető, és nem kívánnak más személynek kiadni magukat semmilyen célból. 

A Vállalat adatgyűjtési eljárásai magukban foglalják az ügyfelek által szabadon közzétett, a Vállalattal megosztott információk gyűjtését, valamint a cookie-k elhelyezését, amelyek célja az adatok gyűjtése arról, hogy az ügyfelek milyen módon lépnek kapcsolatba a Vállalat weboldalával. Ezeket az ügyféladatgyűjtő eszközöket az ügyfél saját biztonságának garantálása céljából alkalmazzák, és a vállalat által gyűjtött összes adatot csak a vállalaton belül olyan személyekkel osztják meg, akik részt vesznek az ügyfélszámla-információk ellenőrzésében, kifejezetten az ügyfél titoktartásának és biztonságának garantálása céljából. Az ügyfélnek lehetősége van a sütik elfogadására vagy elutasítására. A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de az ügyfél módosíthatja böngészőjét, hogy elutasítsa a cookie-kat, ha úgy kívánja. Ennek következtében előfordulhat, hogy az ügyfél nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal előnyeit. 

Információk megosztása harmadik felekkel 

Soha nem adunk ki semmilyen magánjellegű vagy egyébként bizalmas információt ügyfeleinkről és korábbi ügyfeleinkről harmadik félnek ügyfeleink kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve olyan különleges esetekben, amikor a nyilvánosságra hozatalt törvény írja elő, vagy egyébként szükséges az ügyfél személyazonosságának ellenőrzésére irányuló elemzés elvégzése érdekében, a számla védelme és személyes adatainak biztosítása céljából. Az ügyfelek személyes adatait harmadik feleknek is átadhatjuk az ügyfél utasításainak teljesítése érdekében, vagy az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján. Az információk bizalmas jellegéről a harmadik felet kifejezetten tájékoztatni kell. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügyfél adatait a Társaság gyűjti össze abból a célból, hogy ezeket az információkat az Interaktív brókerek számára a Társaság hatályos feltételei és irányelvei szerint továbbítsa. 

Személyes adatok felhasználása

A Társaságnál történő regisztrációval és az ügyfelek által a Társaság termékeivel és szolgáltatásaival való önkéntes interakcióval az ügyfelek megerősítik és elfogadják, hogy hozzájárulnak a Társaság kereskedési számlájára, az azon keresztül végrehajtott tranzakciókra és a Társasággal és az Interactive Brokersszel folytatott interakciókra vonatkozó, általuk megadott információk egészének vagy egy részének felhasználásához. Az ügyfél által a Társasággal és az Interaktív brókerekkel folytatott valamennyi interakciót a Társaság nyilvántartási céllal tárolja, és mint ilyen, a Társaság felhasználhatja azokat olyan esetekben, amikor az ügyfelek és a Társaság között viták merülnek fel. 

A Társaság időről időre felveheti a kapcsolatot az ügyfelekkel akár telefonon, akár e-mailben piackutatási céllal, valamint abból a célból, hogy további információkat kínáljon nekik a Társaság által kínált termékekről és szolgáltatásokról, a Társaság feltételeinek megfelelően. Ezen túlmenően a Társaság alkalmanként telefonon vagy e-mailben is felveheti a kapcsolatot az ügyfelekkel, hogy tájékoztassa őket a Társaság által az ügyfeleinek nyújtott egyedi promóciós ajánlatokról. Az ügyfelek hozzájárulnak az ilyen kapcsolatfelvételhez, amikor a Társaságnál történő regisztráció során elfogadják a felhasználási feltételeket. 

Az ügyfelek személyes adatainak biztonsága

A ciprusi törvények rendelkezéseinek és a ciprusi adatvédelmi biztos követelményeinek megfelelően a Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa ügyfelei személyes adatainak bizalmas kezelését, beleértve az ügyfelek bizalmas kezelését biztosító adatvédelmi eljárások végrehajtását. A Társaság megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje ügyfelei személyes adatait az elvesztéstől, lopástól, visszaéléstől, valamint megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést vagy nyilvánosságra hozatalt, módosítást vagy megsemmisítést.

A Társaság biztosítja továbbá, hogy adatvédelmi politikáját rendszeresen frissítik annak érdekében, hogy az ügyfelek bizalmas információi folyamatosan védve legyenek. 

Személyes adatainak EGT-n kívüli továbbítása (ha a GDPR alkalmazandó) 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU) 2016/679 ("GDPR") hatálya alá tartozó Személyes adatok esetében a fentiekben leírt Engedélyezett célokra az EGT-n kívülre továbbíthatjuk az Ön Személyes adatait. Ez olyan országokra is kiterjedhet, amelyek nem nyújtanak ugyanolyan szintű védelmet, mint az Ön hazájának törvényei (például az EGT-n belüli törvények vagy az Egyesült Államok törvényei). Biztosítani fogjuk, hogy az ilyen nemzetközi adattovábbításokra megfelelő vagy megfelelő biztosítékok mellett kerüljön sor, amennyiben a GDPR vagy más vonatkozó jogszabályok ezt előírják. Az alábbi elérhetőségeken bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha további tájékoztatást szeretne kapni az ilyen biztosítékokról.

A GDPR hatálya alá tartozó személyek tekintetében, amennyiben a Személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívüli olyan országokba vagy területekre továbbítjuk, amelyek az Európai Bizottság által nem elismertek megfelelő szintű adatvédelmet nyújtónak, megfelelő adattovábbítási mechanizmusokat vezettünk be a Személyes adatok védelmének biztosítása érdekében. 

Személyes adatainak frissítése

Ha az Ön által megadott személyes adatai megváltoznak, például ha megváltoztatja az e-mail címét, vagy ha törölni kívánja a velünk szemben támasztott kérését, kérjük, értesítsen minket a Mexem ügyfélszolgálatával a Mexem weboldalán keresztül a Mexem.com címen. Nem vállalunk felelősséget az Ön által megadott pontatlan, nem hiteles, hiányos vagy hiányos Személyes adatokból eredő veszteségekért. 

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait azonosítható formában őrizzük meg belső szabályzatainknak megfelelően, amelyek általános szabványokat és eljárásokat állapítanak meg az Ön személyes adatainak megőrzésére, kezelésére és megsemmisítésére vonatkozóan. A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg a jogi, szabályozási és üzleti követelmények teljesítéséhez szükséges. A megőrzési időszakok meghosszabbodhatnak, ha peres ügyekkel, vizsgálatokkal és eljárásokkal kapcsolatban meg kell őriznünk az Ön személyes adatait. 

A GDPR hatálya alá tartozó személyek vagy információk további jogai

EGT-lakosok tekintetében, és amennyiben az Ön Személyes adatait az EGT-ben székhellyel rendelkező mexikói jogalany ("Érintett személyek") dolgozza fel. Ha Ön Érintett Egyénnek minősül, a GDPR értelmében számos törvényes joggal rendelkezik az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban. Ezek a jogok a következők: Tájékoztatás kérése az Ön személyes adatainak feldolgozásáról és hozzáférés az Önről tárolt személyes adatokhoz.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos körülmények között jogosultak lehetünk elutasítani a személyes adatok másolataihoz való hozzáférés iránti kérelmeket (különösen a jogi szakmai titoktartás alá eső információk esetében); kérheti, hogy javítsuk ki az Ön személyes adatait, ha azok pontatlanok vagy hiányosak; bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy Ön személyes adatainak törlését kéri tőlünk, de jogilag jogosultak vagyunk azok megőrzésére; bizonyos körülmények között tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, és kéri, hogy korlátozzuk azt. Ismét lehetnek olyan körülmények, amikor Ön tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, vagy kéri, hogy korlátozzuk azt, de jogunkban áll elutasítani ezt a kérést; a hozzájárulásának visszavonása, bár bizonyos körülmények között jogszerű lehet, hogy az Ön hozzájárulása nélkül is folytassuk a feldolgozást, ha erre más (a hozzájáruláson kívüli) jogos okunk van. Kijelöltünk egy adatvédelmi tisztviselőt ("DPO"), hogy fokozzuk és előmozdítsuk a magánélet és az adatvédelem elveinek való megfelelést és azok megértését.

Ha a fentiek bármelyikét szeretné megtenni, kérjük, küldjön egy e-mailt a dpo@Mexem.com címre. Kérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát egy érvényes személyazonosító okmány másolatának átadásával, hogy eleget tegyünk biztonsági kötelezettségeinknek, és megakadályozzuk az adatok jogosulatlan felfedését. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön adataihoz való hozzáféréssel kapcsolatos nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott mértékű kérésekért, valamint a tőlünk kért személyes adatok további másolataiért ésszerű adminisztrációs díjat számítsunk fel. A hozzánk beérkező kérelmeket vagy panaszokat megvizsgáljuk, és időben választ adunk Önnek. Ha nem elégedett a válaszunkkal, panaszával az illetékes adatvédelmi szabályozó hatósághoz fordulhat. Kérésre megadjuk Önnek az illetékes szabályozó hatóság adatait. 

Opt-out

Bármely személy, aki bármikor le kíván mondani a Társasággal való további kapcsolatfelvételről, bármikor megteheti ezt úgy, hogy egyszerűen felveszi a kapcsolatot a Társasággal a info@mexem.com e-mail címen, követve az egyes közleményekben szereplő utasításokat, és kéri, hogy a Társaság nevében ne lépjen vele kapcsolatba. 

Mexem Group Cookie Policy

Mik azok a sütik és webjelzők?

A sütik olyan adatdarabok, amelyeket egy weboldal a felhasználó merevlemezére továbbít nyilvántartási céllal. A webjelzők olyan átlátszó pixelképek, amelyeket a weboldal használatára, az e-mail válaszokra és a nyomon követésre vonatkozó információk gyűjtésére használnak. A sütik általában információkat tartalmazhatnak az Ön Internet Protocol ("IP") címéről, a régióról vagy általános helyről, ahol az Ön számítógépe vagy eszköze az internetet használja, a böngésző típusáról, az operációs rendszerről és egyéb, a weboldalra vagy a szolgáltatásaink használatára vonatkozó információkról, beleértve a megtekintett oldalak előzményeit. 

Hogyan használunk sütiket és webjelzőket

A MEXEM információkat gyűjt a cookie-kból és webjelzőkből, és azokat egy belső adatbázisban tárolja. Ezeket az információkat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően őrizzük meg. Ez a weboldal a következő cookie-kat és webjelzőket használja:

Szigorúan szükséges sütik 

Ezek a sütik szükségesek a weboldal működéséhez, és nem kapcsolhatók ki a rendszereinkben. Általában csak az Ön által végzett olyan műveletekre válaszul kerülnek beállításra, amelyek szolgáltatási igényt jelentenek, mint például az adatvédelmi preferenciák beállítása, bejelentkezés vagy űrlapok kitöltése. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja vagy figyelmeztesse Önt ezekre a cookie-kra, de a webhely bizonyos területei nem fognak megfelelően működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyes adatokat. 

Teljesítménysütik és webjelzők

Ezek a cookie-k és webjelzők lehetővé teszik számunkra a látogatások és a forgalmi források számlálását, hogy mérni és javítani tudjuk webhelyünk teljesítményét. Segítségükkel megtudhatjuk, hogy mely oldalak a legnépszerűbbek és melyek a legkevésbé népszerűek, és láthatjuk, hogyan mozognak a látogatók az oldalon. Minden információ, amelyet ezek a cookie-k és webjelzők gyűjtenek, összesített és ezért névtelen. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat és webjelzőket, az összesített statisztikáink nem tartalmaznak feljegyzést az Ön látogatásáról. A weboldal a Google Analytics, a Google, Inc. ("Google") által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics cookie-kat használ annak elemzésére, hogy Ön hogyan használja ezt a weboldalt.

A cookie által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google továbbítja és tárolja az Egyesült Államokban található szervereken. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal üzemeltetői számára a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal aktivitásával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, ha erre törvény kötelezi, vagy ha az ilyen harmadik felek a Google megbízásából dolgozzák fel az információkat. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. 

Funkcionális sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal fokozott funkcionalitást és személyre szabást biztosítson. Ezeket mi magunk vagy olyan harmadik fél szolgáltatók állíthatják be, akiknek a szolgáltatásait hozzáadtuk az oldalainkhoz. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, előfordulhat, hogy ezek a szolgáltatások némelyike vagy mindegyike nem működik megfelelően. 

Célzott sütik és webjelzők

Ezeket a cookie-kat és webjelzőket hirdetési partnereink állíthatják be az oldalunkon. Ezek a vállalatok arra használhatják ezeket, hogy az Ön érdeklődési köréről profilt készítsenek, és más oldalakon releváns hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek. Ezek nem tárolnak olyan személyes adatokat, amelyekkel közvetlenül azonosítani lehetne Önt, hanem az Ön böngészőjének és internetes eszközének egyedi azonosításán alapulnak. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat és webjelzőket, kevésbé célzott hirdetéseket fog tapasztalni. A weboldal nem követi nyomon a felhasználókat, amikor harmadik felek weboldalaira lépnek át, nem nyújt számukra célzott hirdetéseket, és ezért nem reagál a Do Not Track ("DNT") jelzésekre.

Az adatvédelmi irányelvek változásai

A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa vagy módosítsa ezt az adatvédelmi szabályzatot, különösen a vállalat és az ügyfelek visszajelzéseinek tükrözése érdekében. A Társaság arra ösztönzi ügyfeleit, hogy gyakran tekintsék át ezt az adatvédelmi szabályzatot, hogy tájékozódjanak arról, hogyan védik az adataikat.

Kapcsolattartási információk

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a info@mexem.com e-mail címen vagy a +357-24022446 telefonszámon.

Készen állsz a kezdésre?

Csatlakozz a teljes szolgáltatást kínáló brókerhez, kereskedj a legmodernebb platformon, versenyképes díjakkal.